Брези

Категория:

Бяла бреза – Betula pendula Roth (В. alba L., В. verrucosa Ehrh.)
Бялата бреза (Betula pendula) е широколистно листопадно дърво с височина до 25-30 м. или храст до 2 – 3 м, от Сем. Брезови – Betulaceae с яйцевидна корона.Расте по скалистите места, в иглолистни и буковите гори навсякъде в страната на местата с влажен климат, предимно в планинските пояси. Брезата е силно светлолюбиво и влаголюбиво дърво. Успешно се развива на изключително неплодородни почви, стига да има достатъчно влага. Използва се за озеленяване в цялата,като декоративно растение в паркове и градини. Изключително студоустойчив вид.

Стъблото на бялата бреза е сравнително тънко и е покрито с бяла кора, която периодично пада на тънки люспи. Характерния за кората бял цвят се дължи на веществото бетулин, единственото бяло багрило съществуващо в природата.