Праскова сорт Редхейвън

Категория:

Дата на зреене: 20-25 юли.
Опрашители: Сортът е самофертилен.
Плодове: Едри до много едри.Кожицата е жълта, покрита с размита червена покровна украса, средно овласена.
Американски сорт. Един от най-разпостранените сортове унас и в чужбина. Дървото е умерено растящо с широкоразлята корона. Цъвтейът е средноран и изобилен, а цветовете – звънчевидни и сравнитолно едри. Устойчив е на зимни студове и сравнително добре понася понижението на температурата по време на цъфтеж. Костилката се отделя от месото. Плодовете понасят на манипулация и транспорт и са пригодени за консумация в прясно състояние, преработка в компот, нектар и за замзазяване