Праскова сорт Симфония

Категория:

Дата на зреене: 5-10 август.
Опрашители: Сортът е самофертилен.
Плодът е голям с кълбовидна форма,напълно покрит с тъмно червено оцветяване,много примамлив.Месеста част е жълта,много плътна,с приятен вкус и аромат,много траен плод