Праскова сорт Файет

Категория:

Дата на зреене: 25-30 август.
Опрашители: Сортът е самофертилен.
Внесен от Калифорния и се размножава на мястото на сорта Хале. Дървото е средно до силнортастящо, Цветовете са розовидни. Родовитостта е много собра. Плодовете са едри до много едри, с кръгла, симетрична форма. Кажицата е с жълт основен цвят, а по-голямата част от повърхността е покрита с размита червенина, средно овласена. Месото е интензивно жълто, червено около костилката, плътно, сочно, с добър вкус. Костилката се отделя от месото. Много добре понасят манипулиране и транспортиране. По студоустоичивост и родовитост превъзхождат сорта Хале.